Werkwijze vertrouwenswerk

Hannie Kraan is extern vertrouwenspersoon bij diverse organisatie. Deze organisaties hebben veelal een eigen reglement waarin wordt omschreven welke werkwijze de externe vertrouwenspersoon in betreffende organisatie hanteert. Hannie Kraan is geregistreerd en gecertificeerd lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en werkt altijd volgens de eisen en normen die de LVV voorschrijft voor gecertificeerde en geregistreerde leden.

Werkbeschrijving bij coaching

  1. KracoConsult werkt met het thema dat door de coachee wordt ingebracht.
  2. De ambitie van de coachee staat centraal.
  3. Waarden, normen en overtuigingen die de ambitie kunnen versterken of afremmen worden onderzocht.
  4. De kennis en kunde van de coachee wordt ingezet om de geformuleerde ambitie te realiseren.
  5. Het netwerk van de coachee wordt in kaart gebracht en de coachee kiest wie hem/haar kan helpen bij het realiseren van de ambitie.

Voorbeeld: werkbeschrijving bij training verzuimmanagement

  1. KracoConsult is gespecialiseerd in training van leidinggevenden bij het implementeren van praktisch verzuimmanagement.
  2. Theorie is nooit het uitgangspunt. Theorie wordt ingezet om ervaringen en ontwikkelde vaardigheden in een breder kader te kunnen plaatsen.
  3. Alle modellen die ingezet kunnen worden bij praktisch verzuimmanagement worden geïntroduceerd en er wordt mee geoefend.
  4. Er wordt veel aandacht besteed aan bewustwording van waarden en normen rond verzuim, de rol van de bedrijsarts en de Wet Poortwachter.
  5. Na iedere training volgt een evaluatieverslag en een kort schriftelijk advies.