Privacy verklaring

Kraco Consult, Plattenberg 2,3951 AR Maarn
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.kracoconsult.com. Plattenberg 2, 3951AR Maarn, tel.0343443489

Hannie Kraan is de Functionaris Gegevensbescherming van Kraco Consult. Zij is te bereiken via hanniekraan(at)kracoconsult.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op onze website kunnen geen persoonsgegevens achter gelaten worden. Ook gebruiken wij geen social media plugins.

Met welk doel werken wij wel met persoonsgegevens

  • Voor het afhandelen van uw betaling;
  • Om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
KracoConsult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KracoConsult verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kraco Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie , verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot inzage sturen naar hanniekraan(at)kracoconsult.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Klachten

KracoConsult wil u erop wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens via de volgende link naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij beveiligen

Kraco Consult neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met hanniekraan(at)kracoconsult.com